Wybierając miejsce usytuowania drewnianej architektury ogrodowej należy pamiętać o tym, że miejsce to musi gwarantować bezpieczeństwo i stabilność. Stanowisko przeznaczone pod drewniany domek czy altanę trzeba zatem odpowiednio przygotować oraz utwardzić. Wybrane miejsce powinno być wolne od wilgoci. Teren podmokły jest szczególnie groźny dla drewnianych elementów konstrukcyjnych. Pod wpływem wilgoci drewno może pęcznieć, a wilgotne środowisko sprzyjać będzie rozwojowi pleśni i grzybów. Czynniki te mogą niekorzystnie wpłynąć na proces użytkowania oraz trwałość obiektu.

Przygotowanie podłoża

W pierwszej kolejności miejsce przewidziane pod usytuowanie domku drewnianego lub altany musi zostać oczyszczone z korzeni oraz innych pozostałości roślinnych. Wymiary podłoża musza być takie same jak wymiary zamawianej konstrukcji drewnianej (np. Altana ogrodowa o wymiarach 3x3m –przygotowujemy podłoże o wymiarach 3x3m). Następnie krokiem jest wykonanie wykopu o głębokości 25 cm. Wykop możemy wykonać ręcznie lub mechanicznie za pomocą koparki. Podłoże pod domek lub altanę ogrodową można wykonać w czterech wariantach:

Wariant 1.

Podłoże wykonane z podbudowy i nawierzchni w postaci kostki brukowej, płyt betonowych lub ażurów betonowych.
Główną funkcją podbudowy jest równomierne przenoszenie obciążeń z nawierzchni na grunt rodzimy. Zazwyczaj do wykonania podbudowy wykorzystuje się tłuczeń oraz mieszankę piasku i cementu. W przygotowanym wykopie na warstwie piasku należy umieścić geowłókninę i przysypać ją kolejną warstwą piasku o grubości około 5-7cm. Następnie należy umieścić tłuczeń w dwóch warstwach każda po około 10-15 cm. Istotnym jest, aby wszystkie z warstw układanych w wykopie każdorazowo solidnie zagęszczać mechanicznie. Odpowiednie zagęszczenie jest bardzo istotne. Ostatnią warstwą jest mieszkanka piasku z cementem w stosunku 1:4, podsypka piaskowo-cementowa powinna być odpowiednio wypoziomowana i przyjmować grubość około 2-3cm. Przygotowanie podbudowy w ten sposób wyeliminuje wystąpienie efektu osiadania podłoża. Podbudowa przygotowana w taki sposób pozwala przystąpić do ułożenia docelowej nawierzchni z kostki brukowej, płyt chodnikowych, jak również ażurów betonowych. Ważnym elementem jest prawidłowe wypoziomowanie powierzchni. Dopuszczalna odchyłka (spadki) to 1-2 cm pomiędzy dwoma skrajnymi krawędziami podłoża. Elementy konstrukcji są dopasowane w taki sposób, że większe odchyłki mogą uniemożliwić montaż.

Wariant 2.

Podłoże wykonane w formie płyty fundamentowej.
Kolejnym sposobem na solidne podłoże służące do posadowienia domku letniskowego lub altany ogrodowej jest wykonanie płyty fundamentowej. Aby płyta fundamentowa była poprawnie wykonana w przygotowanym wcześniej wykopie na warstwie zagęszczonego piasku należy umieścić geowłókninę. Następnie koniecznym jest przysypanie geowłókniny kolejną warstwą piasku o grubości około 5 cm i zagęszczenie jej. Zgodnie z przewidywanymi wymiarami domku lub altany należy wykonać deskowanie. Następnie w szalunku na całej powierzchni przeznaczonej pod wykonanie płyty fundamentowej, umieszczamy folie budowlaną, która stanowić będzie warstwę hydroizolacyjną. Ostatnim etapem prac jest wykonanie zbrojenia płyty fundamentowej np. w formie siatki stalowej oraz wylanie mieszanki betonowej. Ważnym jest aby zachować odpowiednie warunki dotyczące pielęgnacji betonu w okresie do 28 dni od wbudowania mieszanki betonowej. Ważnym elementem jest prawidłowe wypoziomowanie powierzchni. Dopuszczalna odchyłka (spadki) to 1-2 cm pomiędzy dwoma skrajnymi krawędziami podłoża. Elementy konstrukcji są dopasowane w taki sposób, że większe odchyłki mogą uniemożliwić montaż.

Wariant 3.

Podłoga drewniana na fundamencie punktowym z bloczków betonowych.
Jest to najczęściej stosowany sposób posadowienia domków i altan drewnianych. Na przygotowanej wcześniej podbudowie – w takim sam sposób jak w wariancie 1 należy umieścić wypoziomowane bloczki betonowe w odległości około 50cm względem siebie i wykonać warstwę hydroizolacją. Na zaizolowanych i odpowiednio wypoziomowanych bloczkach z powodzeniem można umieścić podłogę drewnianą. Bloczki układane są na warstwie piasku lub ziemi i nie są betonowane. Wykonanie podłogi opartej punktowo na bloczkach betonowych leży po stronie producenta, a koszty posadowienia obiektu wkalkulowane są w koszt wykonania podłogi. Istnieje możliwość samodzielnego wykonania fundamentu punktowego przez Klienta. W takim przypadku należy postępować zgodnie z wytycznymi producenta.

Wariant 4.

Kotwienie

W przypadku konstrukcji opierającej się na słupach (np. w przypadku wiat) istnieje możliwość wykonania stóp betonowych w miejscach osadzenia słupów. Stopy fundamentowe to betonowe słupy wpuszczone w ziemię na głębokość około 80 do 100 cm. W przypadku wykonywania stóp w glebie lub trawie poleca się wypuścić stopy na ok. 3-5 cm nad powierzchnię ziemi (w razie opadów drewno nie będzie zanurzone bezpośrednio w wodzie / kałużach). W przypadku kotew do betonu, należy pamiętać, iż zanurzamy je od razu w świeżym betonie gdyż po zastygnięciu betonu nie byłoby już możliwości prawidłowego zamocowania ich w stopie fundamentowej. Ilość stóp fundamentowych uzależniona jest od ilości słupów nośnych w danym obiekcie.

Ważne:
Firma Altany Ostrowski nie zajmuje się układaniem kostki brukowej oraz ażurów betonowych, a także nie wykonuje wylewki betonowej pod konstrukcje drewniane – przygotowanie podłoża należy do obowiązków Zamawiającego.

Sprawdź również:

Komentarze są wyłączone.