Transport – ważne informacje

Najbardziej narażonymi lokalizacjami, które generują problem z transportem/dojazdem do miejsca przeznaczenia są tereny Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) ze względu na ścisła zabudowę i wąskie ciągi pieszo-jezdne nie zawsze występuje możliwość dojazdu samochodem transportowym. W związku z tym, przed dokonaniem zamówienia zwracamy się z prośbą o dokładne przeanalizowanie możliwości dojazdu.

Nasza firma w swojej flocie transportowej wykorzystuje pojazdy marki Renault Master. Poniżej zamieszczono poglądowy rysunek przedstawiający wymiary pojazdu. Podczas analizy przebiegu drogi dojazdowej na miejsce montażu prosimy sugerować się zamieszczonymi wymiarami. Ważnym jest, aby po obu stronach pojazdu dodać wartość ok. 30-50cm w celu łatwiejszego manewrowania pojazdem. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku błędnego oszacowania odległość pomiędzy miejscem postoju pojazdu transporotowego a miejscem montażu pracownicy dokonają weryfikacji i zarządzają dopłaty do wykonania usługi. Zatem zwracamy uwagę na rzetelne określenie przedmiotowej odległości w formularzu zamówienia.

W sytuacjach, gdy Zamawiający nie jest w stanie zorganizować przenoszenia elementów konstrukcji prosimy o kontakt z Obsługą Klienta. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość wysłania większej ilości pracowników co ułatwi rozładunek i przenoszenie elementów. Wycena usługi dokonywana jest indywidualnie.

Usługi transportowe realizujemy na terenie całego kraju zatem nie ma przeciwskazań do składania zamówień nawet z najdalej położonych miejsc Polski. Gwarantujemy pełen profesjonalizm, a podczas realizacji zamówień ściśle trzymamy się ustaleń zawartych pomiędzy Zamawiającym i Producentem. Jednocześnie informujemy, że największą uwagę zwracamy na aspekt punktualności i terminowych dostaw naszych produktów. Zaznaczamy jednak, że nie jesteśmy odporni na zdarzenia losowe mogące wydarzyć się w trakcie transportu (np. awaria pojazdu). W przypadku wystąpienia problemów technicznych Zamawiający jest niezwołcznie o tym poinformowany.

Komentarze są wyłączone.