Poradnik dla zamawiającego

Niniejszy poradnik został sporządzony z myślą o Naszych klientach, aby w łatwy sposób mogli zapoznać się z ofertą firmy Altany Ostrowski oraz aby bezproblemowo przebrnąć przez proces jakim jest składanie zamówienia. Chcemy Państwu przedstawić sposób działania w wyraźny i czytelny sposób, pozbawiony błędów oraz niedomówień tak, po to aby obie strony były zadowolone z realizacji. Poradnik opisuje poszczególne punkty zawarte w formularzach zamówienia altan ogrodowych oraz domków narzędziowych. Zapraszamy do lektury.

Data sporządzenia formularza.

Niezwykle istotny punkt, który bezpośrednio wpływa na termin realizacji zamówienia. Po rozmowie telefonicznej lub korespondencji mailowej, klient jest informowany o przybliżonym terminie realizacji. Otrzymuje od Producenta formularza zamówienia, który należy rzetelnie wypełnić i odesłać na wskazany adres mailowy. Poprawne podanie daty sporządzenia formularza zamówienia wyznacza termin realizacji.
Przykład:
Zamawiający odbywa rozmowę z Producentem w dniu 01.02.2020r. Producent przekazuje informację, że termin realizacji zamówienia to 15.04.2020r. Po wypełnieniu formularza zamówienia z datą 01.02.2020 i odesłaniu mailem w tym samym dniu, termin realizacji pozostaje bez zmian – nadal 15.04.2020r. Jeżeli jednak Zamawiający odeśle formularz zamówienia w późniejszym terminie to realizacja zamówienia zostanie proporcjonalnie wydłużona w czasie.

Dane zamawiającego.

Obowiązkowy punkt każdego formularza. Klient zobowiązany jest do podania swojego imienia, nazwiska, dokładnego adresu montażu, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Dane należy podać zgodnie porządkiem prawnym, gdyż takie będą widnieć na FV. Jednocześnie zaznaczamy, iż administratorem danych jest Mateusz Ostrowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „MATEUSZ OSTROWSKI”, z siedzibą: ul. Nowa 1, 42-240 Kościelec, NIP 9492217855, posiadającą wpis do CEIDG, e-mail: biuro@altanyostrowski.pl zwany dalej Administratorem, wykorzystując je na potrzeby zamówienia. Nie są powielane oraz przekazywane dalej o czym mówi również klauzula RODO, którą przesyłamy do klienta.

Nazwa altany ogrodowej/domku narzędziowego.

Kluczowa informacja dla producenta, mówiąca wprost, jakiego wzoru dotyczy zamówienie. W przypadku, gdy klient wprowadza własne zmiany do konstrukcji przedstawionej w ofercie lub zamawia całkowicie nowy wzór, musi o tym wyraźnie napisać. Niezbędne są również rysunki opisujące wprowadzone zmiany. Rysunki nie muszą być stricte techniczne, ale w miarę możliwości jak najbardziej czytelne. Powinny jasno mówić czego dotyczą zmiany, jak zmieniają się konkretne wymiary, jak zmienia się położenie poszczególnych elementów itd. Jest to bardzo ważne, aby gotowy projekt w 100% odzwierciedlał wizję klienta oraz produkcja przebiegała płynnie.

Wymiary konstrukcji.

Podane wymiary to wymiary brutto, czyli po obrysie podstawy konstrukcji, po jej zewnętrznych stronach lub obrysie podłogi. W przypadku domków narzędziowych wymiar podany jest po zewnętrznych stronach ścian, natomiast w przypadku altan ogrodowych po zewnętrznych stronach slupów nośnych. Wymiary NIGDY nie uwzględniają okapu dachu.
Przykład:
Domek narzędziowy ‘ADRIAN’ 3×3 ma następujące wymiary:
a) po obrysie podstawy to 300×300 centymetrów (nie uwzględniając deskowania ścian)
b) w środku domku to 284×284 centymetrów,
c) obrys dachu(okap) to 340×340 centymetrów.

Podłoga.

Podłoga nie jest wliczona w standardowe oferty, ale można ją wybrać jako dodatkowo płatną opcję. W altanach ogrodowych podłogi są zrobione z legarów 4×8 cm, które tworzą szkielet oraz desek o grubości 2cm pomiędzy, którymi występują odstępy. W domkach narzędziowych do wyboru jest wyżej wymieniony typ podłogi lub podłoga o tym samym szkielecie, ale wykończona deskami typu boazeryjnego (pióro-wpust) o grubości 2cm, między którymi nie ma szczelin. Ceny podłóg zależne są od wymiarów konstrukcji. W cenę wliczone są betonowe bloczki, które punktuje i poziomuje ekipa montażowa, jeśli nie ma przygotowanej nawierzchni. W przypadku, gdy Zamawiający posiada już gotową, utwardzoną powierzchnie przeznaczoną pod montaż konstrukcji drewnianej (wylewka, kostka brukowa, płyty chodnikowe itd.) podłoga staje się dodatkowym i zbędnym kosztem. Jednak ostateczna decyzja należy do klienta. Kolor podłogi jest dowolny.

Impregnacja konstrukcji.

W standardowych zamówieniach konstrukcje są impregnowane dwukrotnie impregnatami marki Drewnochron Extra®. Wybór koloru należy do klienta i istnieje pełna swoboda, gdyż kolory w ofertach stanowią jedynie przykład. Nie stanowi problemu wybór dwóch lub więcej kolorów dla różnych elementów konstrukcji, jednak w takim przypadku Zamawiający ma obowiązek wyraźnie o tym poinformować Producenta. Dodatkowo proszę zapoznać się z wzornikiem stosowanych przez nas impregnatów.

Kształt i kolor pokrycia dachowego.

Dachy konstrukcji pokrywane są gontem bitumicznym renomowanej firmy IKO®, na które producent gontu udziela dwuletniej gwarancji. Wybór koloru oraz kształtu gontu należy do Zamawiającego. Dodatkowo proszę zapoznać się z wzornikiem stosowanych przez nas gontów bitumicznych.

Montaż rynien.

Montaż rynien do naszych konstrukcji nie występuje w standardzie zamówienia. Jest to opcja dodatkowo płatna. Producentem orynnowania jest firma Bryza®. Rynny są koloru grafitowego, średnica wynosi 75mm.

Słupy nośne, kotwienie słupów, liczba wejść (dotyczy altan ogrodowych).

W standardowej ofercie, słupy nośne altan ogrodowych są w rozmiarze 9x9cm oraz wysokości 200cm. Wyjątkiem jest altana ‘ANIA’, która w standardowej wersji oparta jest o słupy rozmiaru 12x12cm. Istnieje możliwość wyboru słupów 12x12cm, jednak jest to opcja dodatkowo płatna. Kotwienie słupów jest opcją dodatkową i płatną, aczkolwiek nie zawsze możliwą do spełnienia. Kotwić można jedynie, gdy pod słupem występuje fundament betonowy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszym poradniku dotyczącym kotwienia. Każdy wzór altany posiada swoją własną liczbę wejść do altany. W zamówieniu standardowego wzoru z naszej oferty należy podać liczbę wejść oraz, które boki mają być zabudowane. Jeśli projekt klienta odbiega od oryginału należy dołączyć odpowiedni rysunek.

Rozmieszczenie okien i drzwi (dotyczy domków drewnianych).

W formularzu klient podaje niezbędne informacje dotyczące położenia okien i drzwi, czyli:
a) na której ścianie mają się znajdować drzwi, a na której okno. Jeżeli okno i drzwi mają się znaleźć na jednej ścianie to należy podać po której stronie okno, a po której drzwi oraz jakie mają być odległości między otworami;
b) na którą stronę powinny otwierać się drzwi, czy na prawo czy na lewo. Standardowe drzwi mają szerokość 90 cm i zamykane są na skobel;
c) o jaką odległość będą odsunięte drzwi od krawędzi ściany. W standardzie drzwi usytuowane są jak najbliżej krawędzi ściany.

Informacje dotyczące montażu.

Klient zobowiązany jest zapewnić dojazd do docelowego miejsca montażu lub zapewnić przeniesienie elementów konstrukcji. Ekipa montażowa przenosi elementy w odległości do max 25m. Jeżeli odległość wynosi od 25m do 100m klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów za dodatkowe przenoszenie elementów konstrukcji ekipie montażowej. Proszę dodatkowo zapoznać się z treścią informacji o przenoszeniu elementów drewnianych. Miejsce montażu musi być wyposażone w źródło energii elektrycznej w odległości do 30m. Jeżeli nie ma takiej możliwości, producent może wypożyczyć agregat prądotwórczy – cena 200 zł. Zamawiający podaje rodzaj podłoża, na którym ma być usadowiona konstrukcja. Po stronie Zamawiającego leży niwelacja różnic poziomów terenu, na którym będzie montowana konstrukcja. Należy jej dokonać przed przyjazdem ekipy montażowej. W przypadku fundamentów punktowych z betonowych bloczków, różnica poziomu może wynieść 15cm. Wszelkie zanieczyszczenia w miejscu montażu, Zamawiający zobowiązany jest usunąć przed przyjazdem ekipy montażowej.

Ustalenia końcowe.

Wypełnienie rubryk Ustaleń końcowych w formularzu leży w gestii Zamawiającego. To Zamawiający na podstawie rozmowy telefonicznej lub korespondencji mailowej wpisuje ustalony, przybliżony termin realizacji zamówienia, wpisuje kwotę całkowitą zamówienia (konstrukcja + usługi dodatkowe) powstałą po wycenie producenta, podaje kwotę zadatku, który przelał/przeleje na konto Producenta oraz wpisuje kwotę, którą uiści ekipie montażowej po skończonym montażu lub po realizacji zamówienia, gdy montaż nie jest wliczony w zamówienie. Jeżeli Zamawiający nie może być obecny podczas montażu, musi wyznaczyć inną osobę oraz przekazać Producentowi jej dane kontaktowe. Wyznaczona osobą w zastępstwie Zamawiającego dokona odbioru robót oraz rozliczenia końcowego z ekipą montażową.

Komentarze są wyłączone.