Temat kotwienia konstrukcji drewnianych jest źródłem największej ilości zapytań kierowanych do Producenta. Każdy z potencjalnych klientów przejawia własną metodykę działania przy wykonywaniu kotwienia. Jak mówi definicja, kotwienie jest sposobem utwierdzenia obiektu do podłoża. Poniżej zostały opisane najpopularniejsze rozwiązania stosowane podczas kotwienia konstrukcji drewnianych, wykonywane przez Naszych montażystów. Jednocześnie informujemy, iż nasza ekipa montażowa posiada duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje w tym zakresie.

Przypadek 1.

Kotwienie altany ogrodowej, w miejscu gdzie ułożona została kostka brukowa.
W miejscach podparcia konstrukcji drewnianej, tj. w miejscach gdzie występują słupy konstrukcyjne (zazwyczaj w narożach), należy zdemontować kostkę brukową i wykonać punktowy wykop o wymiarach 30cm x 30cm i głębokości około 70cm. Następnie w wykopie umieszczamy mieszankę betonową, którą należy odpowiednio zagęścić. Po około 7 dniach stwardniały beton pozwoli na swobodne wykonanie kotwienia słupów konstrukcyjnych do podłoża za pomocą kątownika ciesielskiego lub stalowej podstawy słupa mocowanych do podłoża przy użyciu kołków rozporowych. Producent zaleca mocowanie przy użyciu kątowników ciesielskich ze względu na wysokie walory estetyczne tego sposobu wykonania kotwienia. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż kostka brukowa jest stosunkowo niewielkich rozmiarów i obciążenia wywołane przez konstrukcje drewnianą mogą być na tyle duże, że doprowadzą do pękniecia kostki brukowej.

Uwagi: Nie ma możliwości wykonania kotwienia konstrukcji drewnianej bezpośrednio do kostki brukowej, gdyż ta nie jest trwale związana z gruntem.


Przypadek 2.

Kotwienie altany ogrodowej do wylewki betonowej.
Wykonanie kotwienia do wylewki betonowej jest najprostszym sposobem utwierdzenia konstrukcji drewnianej do podłoża. Prawidłowo wykonana wylewka powinna zachowywać odpowiednie nachylenie nie przekraczające 1-2%. Kotwienie do wylewki odbywa się za pomocą kątowników ciesielskich mocowanych do podłoża przy użyciu kołków rozporowych.

Uwagi:
Podczas wykonywania wylewki betonowej nie należy wypuszczać prętów/kotew w celu wykorzystania ich podczas montażu altany ogrodowej. Często zdarza się, że pręty/kotwy są niewłaściwe rozmieszczone i konieczne jest ich usunięcie dlatego Producent nie zaleca wykonywania tego typu rozwiązań. Aby konstrukcja drewniana nie była posadowiona bezpośrednio na wylewce betonowej (może powodować to chłonięcie wilgoci) warto zastosować w miejscach styku drewna z betonem podkładki bitumiczne lub specjalne podkładki antypoślizgowe. Rozwiązanie to z powodzeniem pełnić będzie funkcję hydroizolacji.

Przypadek 3.

Kotwienie domku narzędziowego bez podłogi, w miejscu gdzie ułożona została kostka brukowa.
W miejscach podparcia konstrukcji drewnianej tj. w miejscach gdzie występują ściany konstrukcyjne ( w połowie ich długości), należy zdemontować kostkę brukową i wykonać punktowy wykop o wymiarach 30cm x 30cm i głębokości około 70cm. Następnie w wykopie umieszczamy mieszankę betonową, którą należy odpowiednio zagęścić. Po około 7 dniach stwardniały beton pozwoli na swobodne wykonanie kotwienia ścian konstrukcyjnych do podłoża za kołków rozporowych.

Przypadek 4.

Kotwienie altany do rur szalunkowych zalanych betonem.
Isntnieje możliwość zakotwienia konstrukcji drewnianej do rur szalunkowych wypełnionych betonem – jest to forma fundamentu punktowego. Za rozmieszczenie i przygotowanie tego typu fundamentu odpowiada Klient. Sposób ten stosowany jest tylko i wyłącznie po wcześniejszych konsultacjach oraz zgodnie z wytycznymi Producenta.

Przypadek 5.

Kotwienie domku narzędziowego do wylewki betonowej.
Podobnie jak w Przypadku 2, kotwienie ścian konstrukcyjnych do wylewki betonowej odbywa się za pomocą kołków rozporowych w dowolnym. Jest to najprostszy i bardzo skuteczny sposób kotwienia.

Uwagi: Podczas wykonywania wylewki betonowej nie należy wypuszczać prętów/kotew w celu wykorzystania ich podczas montażu altany ogrodowej. Często zdarza się, że pręty/kotwy są niewłaściwe rozmieszczone i konieczne jest ich usunięcie dlatego Producent nie zaleca wykonywania tego typu rozwiązań.

Przypadek 6.

Kotwienie domku letniskowego.
Domki letniskowe charakteryzują się relatywnie dużym obciążeniem konstrukcji ciężarem własnym i z tego powodu nie wymagają kotwienia do gruntu. W przypadku, gdy w miejscu montażu możliwe będzie wykonanie kotwienia, Producent nie widzi przeszkód, aby kotwienie wykonać.

Komentarze są wyłączone.